Yderligere oplysninger:

Aktivitetstilbud i klubben:


Brohusklubben har en fast aktivitetsdag om torsdagen fra kl. 9.30-15.00 i ca. 42 uger om året.

I dette tidsrum har klubben Cafe17, hvor de fleste aktiviteter sker her.

Alle aktiviteter planlægges og udføres af frivillige og tager hensyn til de enkelte deltageres særlige behov.

Der er hyppige udflugter til eks. museer i gennemsnit 1 gang månedlig med tegnsprogstolk.

Her har man også en mulighed til en månedlig samtale på tegnsprog med en ældrevejleder.


Af de aktivitetstilbud kan nævnes her;

- Besøg hos bl.a. museer

- Kultur og foredrag

- Udflugter - rejser (selvbetalt)

- Underholdning, spil, Quiz, etc

- Fester og højtider såsom nytårskur - påskefrokost - sommerfest - mortensaften -  mv. 

- Banko

- Gå- og Cykeltur

- Rafling, Dart, Bordfodbold

- IT og Computer værksted

- Motion og udeliv

- Minigolf og Bowling

- Fællesspisning

- Information

Ny medlemmer


Vi er Døves seniorklub Brohusklubben for selvhjulpne friske seniorer.

Du er velkommen til at besøge os i åbningstiden, hvor der altid er nogen til at fortælle og vise dig rundt.

Du er velkommen direkte fra gaden, og så bliver du meldt ind i Brohusklubben, hvis du syntes, det er noget for dig.

Information


Brugerbetaling: 100 kr/årligt forudsat at man er medlem i en medlemsforening under DDL (Dansk Døves Landsforbund).


Smørrebrød kan købe billligt samt er 2. kop kaffe gratis sammen med eftermiddagskage.


Aldergrænse: 55+.


Åbningstid: hver torsdag, kl. 9.30 - 15.00.