Brohusklubben er et sted

hvor alle seniorer 55+ mødes

Hvad vi laver i klubben?

Om Brohusklubben

Brohusklubben er en seniorforening med egne vedtægter og er målrettet ældre tegnsprogstalende med høretab, herunder døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogstalere over 55+ år.

Tilbuddet henvender især dem som er bosat på Sjælland, dog er alle velkomne uanset hvor man bor,.

Bestyrelsen

Formand:        Bent Brøndum


Kasserer:         Valdermar Bonderup


Programleder:  Bestyrelsen


Medlemmer:     Ib Knudsen

                            Lone Roikjær

                            Klaus Hansen

                            Judy Nielsen


Suppleant og

webmaster:       Dan Olvhøj

Formål med Brohusklubben


Formål
Brohusklubbens hovedformål er at udføre isolations-forebyggende omsorgsarbejde for ældre døve, herunder at sikre medlemmerne tilgængelighed på egne præmisser. Dette sker gennem et varieret udbud af aktiviteter med udgangspunkt i ældre døves sproglige og kulturelle behov. Klubbens arbejde sikrer endvidere en fortsat styrkelse af de allerede dannede netværk medlemmerne imellem, hvilket igen forebygger følelsen af isolation hos den enkelte.


Aktiviteter
Brohusklubben har fast aktivitetsdag om torsdagen fra kl. 9.30-15.00 i ca. 42 uger om året. I denne tidsrum har klubben eneret til Døvehusets største lokale, Festsalen/ Cafe 17.

Alle aktiviteter planlægges og udføres af frivillige kræfter og tager hensyn til de enkelte deltageres særlige behov. Der er hyppige udflugter til eks. museer og mindst en gang månedligt har medlemmerne mulighed for samtale med tegnsproget ældrevejleder.

Klik på et af de 3 billeder

Tilmeldingsblanket til Brohusklubben 

og/eller

Interesseret i at modtage Nyhedsbrev