APRIL

Torsdag d. 4. - kl. 10:30

I bedste fald

En Mathias R. Krabholm kommer og holder

et oplæg om faldeteknik blandt de ældre medlemmer.

Torsdag d. 11. - kl. 10:30


Oplæg om mit liv og arbejde på CFD


Anne Vikkelsø, chefjurist på CFD kommer, og fortæller om sin barndom, hvordan det var at starte på en døveskole som 14-årig, hvor tegnsprog og døveverden var nyt for hende.

Anne vil også fortælle om vejen til at blive jurist, hendes studiejob på et advokatkontor,  og senere Center for Ligebehandling af Handicappede og i dag CFD.

Anne har tidligere været formand for DDU og næstformand for DDL, så hun vil også fortælle om sit døvepolitiske arbejde.

I 2021 udgav CFD en bog ”CFD gennem 150 år 1869-2019”, som Anne var forfatter på, så hun vil også komme ind på brudstykker af CFD´s historie.

Tirsdag d. 16. - kl. 10:30

Varighed: to timer
Mødested: foran Vor Frelser Kirke, Sankt Annæ Gade 29

Byvandring med Allan Mylius Thomsen


Christian IV's Christianshavn 


Christian 4. satte mange byggeprojekter i gang. Et af de helt store var Christianshavn, som han påbegyndte i 1618.
Den nye by blev opført efter hollandsk forbillede, og delt med en kanal midt igennem bydelen, der var selvstændig købstad til 1674. Senere tider har udvidet Christianshavn med flådebasen Holmen, og nye opfyldninger i vestenden.
Den lille by var i mange år nærmest provinsiel, og her opstod mange skibsværfter, hvor især Burmeister & Wain udviklede sig til et verdensforetagende.
Christian IV's by overlevede både bybrande og bombardementer, men ikke saneringsiveren i midten af 1900-tallet.


Selvom mange historiske bygninger faldt, har Christians­havn stadig bevaret sin charme med de mange overlevende historiske huse bag de gamle volde.
Byhistorikeren og forfatteren guider en tur igennem den charmerende bydel, og vi ender med at få et stykke mad i en af Christianshavns spændende restauranter.


Vi kunne evt. slutte af med en spisning på egen regning i Christianshavns Færgecafé (Strandgade 50, 1401 København K.)
Der er ikke bestilt bord!

Torsdag d. 18. - kl. 10:30

Kl. 10:30    Motion

Kl. 11:00    Raflingsturnering

Torsdag d. 25. - kl. 10:30

Årets ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsen aflægger årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
  4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  5. Valg af bestyrelse:
  6. Formand, hvert år.
   b. Kasserer, ulige år
   c. 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år).
  7. Valg af 2 suppleanter for et år.
  8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.